Skip to main content

Institut za pedagoška istraživanja

Naziv Institut za pedagoška istraživanja
Domen www.ipisr.org.rs
Kategorija Culture
Godina proizvodnje 2019.
Tip CMS

Институт за педагошка истраживања је прва самостална научноистраживачка установа у Србији која проучава процес васпитања и образовања. Институт је основан 1959. године, када је Извршно веће Народне скупштине Народне Републике Србије донело Уредбу о оснивању Института за педагошка истраживања (Службени гласник Народне Републике Србије, Година XV, Број 54, 30. децембар 1959. године).