Skip to main content

Ruže Lipolista

Naziv Udruženje Ruže Lipolista
Domen www.ruzelipolista.org
Kategorija Culture
Godina proizvodnje 2010.
Tip HTML5

Festival Ruže lipolista traje već više od jedne decenije, pa ipak je jedna od najmlađih manifestacija u opštini Šabac. Održava se u Lipolistu, selu koje je smešteno u ravnici ispod Cera, na 25 km od Šapca idući putem prema Loznici. Lipolist je bogato mačvansko selo gde se pored tradicionalne poljoprivrede sve više domaćinstava bavi cvećarstvom, najviše ružarstvom, i zato ga nazivaju najmirisnijim selom u Srbiji. Tako je nastala ideja da se organizuje ova,danas veoma poznata turistička manifestacija. Inače, lipoliški ružari danas svoje sadnice izvoze u više zemalja, u Rusiju, pa čak i u Holandiju, metropolu cvećarstva