Skip to main content

SKESS

Naziv

Servis Kod Elektronik Sigurnosni Sistemi

Domen www.skess.co.rs
Kategorija Korporativni
Godina proizvodnje 2019.
Tip CMS PRO

Servis & teren

Pored servisiranja, instalacija i popravke u našem servisu, izlazimo na teren i vršimo radove po potrebi i narudžbi naručioca.

Popravke
Programiranje
Prodaja
Ugradnja
Instalacije
Procena i proračun