Skip to main content

Oznaka: nauka i tehnologija

Konverzija otpadne biomase

Naziv

Institut za
Tehnologiju Nuklearnih i drugih Mineralnih Sirovina

Domen www.konverzijabiomase.com
Kategorija nauka i tehnologija
Godina proizvodnje 2019.
Tip CMS
   Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, ITNMS, Beograd, osnovan je 1948 godine. Svoju celokupnu aktivnost ITNMS realizuje u okviru naučnoistraživačke delatnosti u domenu osnovnih, razvojnih, inovacionih i primenjenih istraživanja, zasnovanom na transferu znanju kao glavnom činiocu i pokretaču privrednog i ukupnog društveno ekonomskog razvoja. U svom dosašnjem radu posebna pažnja je posvećena razvoju novih materijala definisanih svojstava na bazi nemataličnih, metaličnih mineralnih sirovina i tehnogenih materijala. Jedan od pravaca istraživanja je posvećen zaštiti životne sredine i reciklaži sekundarnih sirovina različitog porekla uključujući i otpadnu biomasu.

 

SVE ZA VAŠ SAJT!

  •  
  • Izrada novog ili redizajn starog sajta
  • Izrada internet prodavnica i B2B sistema
  • SEO optimizacija sajta
  • Izrada Android i iOs aplikacija
  • Migracija Magento 1.9 u Magento 2
  • Migracija Joomla 3 u Joomla 4
  • Migracija Joomla u WordPress

Popunite elektronski obrazac za procenu Vaših potreba